Forum

Het gebeurt vrij frequent dat leden van onze vereniging maar zeker ook niet leden via verschillende kanalen een vraag stellen over heemkunde in de brede zin van het woord. 

Meestal lukt het ons om ook een antwoord te verstrekken of de vraagsteller te verwijzen naar de gepaste informatiebron. Voor die gevallen waar we er niet in slagen om een antwoord te verstrekken willen we toch alles in het werk stellen om te helpen. Daarom werd de rubriek “FORUM” gecreëerd met een dubbel doel. Vooreerst willen we aan de bezoekers een forum aanbieden waar ze een breder publiek bereiken en terecht kunnen met hun vraag. In deze rubriek is het ook mogelijk om suggesties en voorstellen toe te sturen. In beide gevallen volstaat het een mail te richten aan heemkring.gestella@gmail.com 

Hopelijk komen we met deze rubriek tegemoet aan een aantal noden van onze bezoekers. 


Kamp van Beverlo - WO 2

In het raam van zijn studie over het gevangenenkamp dat door de Duitse bezetter in 1940 werd opgericht in het Kamp van Beverlo (Leopoldsburg) is Maurice Thysen op zoek naar namen van ordehandhavers (voornamelijk politieagenten, veldwachters...) die medio 1944, vlak na de landing van de geallieerden in Normandië, door de bezetter in de kuststreek en ook in de rest van West-Vlaanderen,) zouden zijn opgepakt en ondergebracht werden in het vermelde kamp. 


Wie weet heeft van dergelijke feiten mag dit altijd laten weten aan Maurice, zijn mailadres is maurice.thysen@skynet.be 


- Gepost: 13-07-2022.