Forum

Het gebeurt vrij frequent dat leden van onze vereniging maar zeker ook niet leden via verschillende kanalen een vraag stellen over heemkunde in de brede zin van het woord. 

Meestal lukt het ons om ook een antwoord te verstrekken of de vraagsteller te verwijzen naar de gepaste informatiebron. Voor die gevallen waar we er niet in slagen om een antwoord te verstrekken willen we toch alles in het werk stellen om te helpen. Daarom werd de rubriek “FORUM” gecreëerd met een dubbel doel. Vooreerst willen we aan de bezoekers een forum aanbieden waar ze een breder publiek bereiken en terecht kunnen met hun vraag. In deze rubriek is het ook mogelijk om suggesties en voorstellen toe te sturen. In beide gevallen volstaat het een mail te richten aan heemkring.gestella@gmail.com 

Hopelijk komen we met deze rubriek tegemoet aan een aantal noden van onze bezoekers. 

 ♦ Tempelhof in Westkerke

​Even voorstellen waarmee ik thans bezig ben: een studie samenstellen over de Commanderie Slype met alle grondplannen van de Tempeliers en de Ridders van Malta (oorspronkelijke benaming: Orde van Sint Jan Baptiste van Jeruzalem) in het Graafschap Vlaanderen en méér in het bijzonder in de commanderie van Slijpe. Bovendien van alle commandeurs hun biografie, wapenschild, foto/schilderij en grafstenen opzoeken.
Dit alles met het oog op publicatie in het geheel van de historiek van beide geestelijke ridderorden in onze gewesten. Na heel wat opgravingen op de zetel van de commanderie, het Groot-Tempelhof in Slijpe, en het uitpluizen van allerlei archieven lopen mijn opzoekingen zo stilaan naar het einde toe.

Wat ik nooit heb geweten is dat er in Westkerke ook een tempelhof was. In bijlage vinden jullie een kaart 1677 met aanduiding van het tempelhof en de landerijen. Verder twee bijlagen met uitleg over dit hof die ik ter verduidelijking heb samen gesprokkeld. Ik vind het erg om te zeggen, maar Westkerke ken ik structureel niet.
Mijn vraag is daarom of één of andere heemkundige mij hierbij kan helpen: Bijvoorbeeld de kaart in bijlage aanduiden op de kadastrale kaart van Westkerke van P.C. Popp, 19e eeuw, 1801-1900, 12e Beloop en indien dit zou lukken hetzelfde tempelhof weer te geven op een hedendaagse kaart met de coördinaten van de familie die er thans woont. Zo kan ik dan ter plaatse gaan om te informeren en te fotograferen.

Gilbert Jansseune
jansseune.gilbert@skynet.be

- Gepost: 08-07-2023


​​ ♦ Kamp van Beverlo - WO 2

In het raam van zijn studie over het gevangenenkamp dat door de Duitse bezetter in 1940 werd opgericht in het Kamp van Beverlo (Leopoldsburg) is Maurice Thysen op zoek naar namen van ordehandhavers (voornamelijk politieagenten, veldwachters...) die medio 1944, vlak na de landing van de geallieerden in Normandië, door de bezetter in de kuststreek en ook in de rest van West-Vlaanderen,) zouden zijn opgepakt en ondergebracht werden in het vermelde kamp. 


Wie weet heeft van dergelijke feiten mag dit altijd laten weten aan Maurice, zijn mailadres is maurice.thysen@skynet.be 


- Gepost: 13-07-2022.