Forum

Het gebeurt vrij frequent dat leden van onze vereniging maar zeker ook niet leden via verschillende kanalen een vraag stellen over heemkunde in de brede zin van het woord. 

Meestal lukt het ons om ook een antwoord te verstrekken of de vraagsteller te verwijzen naar de gepaste informatiebron. Voor die gevallen waar we er niet in slagen om een antwoord te verstrekken willen we toch alles in het werk stellen om te helpen. Daarom werd de rubriek “FORUM” gecreëerd met een dubbel doel. Vooreerst willen we aan de bezoekers een forum aanbieden waar ze een breder publiek bereiken en terecht kunnen met hun vraag. In deze rubriek is het ook mogelijk om suggesties en voorstellen toe te sturen. In beide gevallen volstaat het een mail te richten aan heemkring.gestella@gmail.com 

Hopelijk komen we met deze rubriek tegemoet aan een aantal noden van onze bezoekers. 

We werden bestolen!

​Op zaterdag 9 maart (2024) organiseerde Gestella haar jaarlijkse veiling in de zaal De Tap op de Grote Markt in Gistel.
Zoals gebruikelijk hadden een aantal vrijwilligers de zaal met de te veilen loten vrijdagnamiddag uitgezet.

Verbijsterd moesten we zaterdag vaststellen dat dieven zich toegang hadden verschaft en een aantal loten hadden gestolen.
De kans is misschien niet groot dat we het bestolene gaan recupereren maar toch geven we graag hierna een opsomming van hetgeen er verdwenen is. Mocht er iemand kennis krijgen dat deze loten ergens zijn opgedoken dan zou het ons enorm plezier doen daarover te worden geïnformeerd.

1) Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen - Johan Roelstraete.
2) Grootboek van de tweede wereldoorlog - van München tot Pearl Harbour Grootboek van de tweede wereldoorlog 45 - van Stalingrad tot Hiroshima 365 foto’s 1914 - 1918 uitgeverij Lannoo De Eerste Wereldoorlog in foto’s.
3) Handschrift van Franse militair jaren 40 met tientallen erotische tekeningen in inkt; uniek stuk
4) Beeld De Hoveling 30 cm kunstenaar Edgard Fonteine.
5) Johan Musseuw Vlucht Heuvels; Museeuw Van Leeuw tot prooi, Museeuw van Zevekote tot Lugano.
6) Boekje 10 kaarten Leugenboom/ 10 zichtkaarten Kanon WOI
7) JOHAN MUSEEUW 'Van Zevecote tot Luqano ' Ivapei, door Noél TÍuyers 175 blz uitgeverij De Eecloonaar - Nieuwe staat.
8) Mars naar de overwinning - de laatste maanden van de tweede wereldoorlog.
9) De laatste der mohikanen / de reis om de wereld in 80 dagen/ Robin Hood/ Robinson Crusoe.
10) Leeuw Museeuw; ook dit is Johan Museeuw 2004
11) Eigen aard - Peeters 1980
12) Straatnamen van Oostende van A tot Z
13) Convoluut van 2 18de eeuwse boeken - in lederen bad; - de ver uyterste van den mensch 1743 en het Gulden Paradys met tientallen prachtige gravures - 1743 - samengebonden - extra bijlagen in het boek over Beveren-aan-de-Yzer.
14) Le Palmier celeste ou heures de l’eglise 1766 - Antwerpen - Grange- imprimeur de la ville d’anvers - mooi versierde lederen band
15) Jane's infantry weapons 1977   

- Gepost: 11-03-2024.

​ ♦ Identificatie foto's (1).

Forum foto 4

Foto van de Sint-Michielsturngilde "Rap ende Cnap" uit 1926.

Forum foto 5

Foto van een groep naaisters (naaiatelier?).

​Beide foto’s zijn getekend “Photo L. Van Hemelryck, Ghistel”.
Alle informatie over bovenstaande foto's zijn welkom bij Erik Vandecasteele - e-mail: erik.vandecasteele@telenet.be

- Gepost: 15-06-2024.

​​​​​​​♦ Identificatie foto's (2)

Scan_20240124 (2)

De foto van het grote gezin zal waarschijnlijk van vóór de Eerste Wereldoorlog zijn. Kan iemand deze mensen identificeren?

Scan_20240124

Wie is het koppel op de huwelijksfoto?

Vanstechelman Isidoor 3  (1)

Derde van links op de foto is Isidoor Vanstechelman. Wie zijn de andere soldaten?

Alle info is welkom bij Martin Roose - e-mail: martin.roose@telenet.be

- Gepost: 05-02-2024


​​ ♦ Gezocht: Klasfoto - gemeenteschool Eernegem

Ons lid Martine Dewulf is op zoek naar een klasfoto uit de Eernegemse gemeenteschool voor jongens.
De leerlingen van het geboortejaar 1933 zaten in de klas van juffrouw Margriet Verleyen, ze kregen van haar les in het eerste, tweede en derde leerjaar.
De klas telde een 40-tal leerlingen, allen jongens. Op de bewuste foto zou directeur Remi Geskiere achteraan in de klas staan.

Wie weet heeft van dergelijke foto mag dit altijd laten weten aan Martine Dewulf, haar mailadres is martine.dewulf60@outlook.com


- Gepost: 05-02-2024.