Franse Revolutie - Een lezing in twee avonden.


Spreker: Ludovik Manivelle Dornez

Op vrijdagen 24 november en 1 december 2023 telkens om 19 uur organiseert Gestella in de zaal de Tap op de Grote Markt te Gistel een lezing met betrekking tot de Franse Revolutie. Voor wie meer wil te weten komen over deze belangrijke geschiedkundige gebeurtenis - die heden nog altijd actueel is - zijn deze lezingen een aanrader.

De spreker van de avond laten we even aan het woord:

“De Franse Revolutie" is gelijk aan 14 juli 1789 zo is ons op school geleerd. Die dag dansten alle Fransen (zonder uitzondering) van vreugd en plezier omdat ze die vreselijke tirannen van koningen en in een adem ook de hele adel voor eens en voor altijd hadden buiten gewerkt (althans volgens de versie die ik ooit op school kreeg). En dan kregen de Fransen een Republiek, een president, … (dat moet dus ergens op 15 juli 1789 geweest zijn).

Ik denk dat er over geen enkel ander onderwerp zoveel misverstanden de wereld ingestuurd worden door leraars geschiedenis als over deze Franse Revolutie. Het ideale plaatje van een volkse revolutie tegen een tiranniek systeem houdt geen minuut stand als je er even dieper in graaft.

In de loop van de twee avonden komen heel wat onderwerpen aan bod… gaande van de Franse godsdienstoorlogen, de figuur en de politiek van Louis XIV, Louis XV en Louis XVI. Wat is er nu precies gebeurd op 14 juli 1789? De rol die vrouwen in de revolutie hebben gespeeld, de Marseillaise, de grootste diefstal aller tijden (tot op heden niet opgehelderd). Wie is Louis XVII, XVIII, XIX en zelfs XX… Wie is het rode mannetje van de Tuilleries en welke rol speelt hij hier? Waarom was de revolutie voor een figuur als Napoleon een geschenk uit de hemel? Wie waren de staatshoofden van Frankrijk die na Napoleon I zijn gekomen? Wat is het verschil tussen de koning van Frankrijk en de koning der Fransen? Wie zijn de royalisten, de legitimisten, de Orleanisten, de Bonapartisten, de republikeinen? Wie was de eerste president van Frankrijk? Wat met de revolutie van 1830 – die van 1848? Waarom belegert Frankrijk in 1871 Parijs?

Onderweg hebben we aandacht voor een bijzondere figuur die in de hele geschiedenis opduikt als er te rapen valt en verdwijnt als er gevaar dreigt, hebt u ooit gehoord van Charles Maurice de Talleyrand, volgens Napoleon een stront in een zijden kous, volgens anderen een geniaal politicus…

En tussendoor kunnen we meer dan eens stilstaan bij de gevolgen tot op vandaag. De Franse politiek vandaag? Waarom spreken we nu van de vijfde Franse republiek? Waarom zijn er in Frankrijk provincies en departementen? Waarom werden de departementen genoemd zoals ze werden genoemd? Waarom heet de fusie van de regio’s Nord-Pas de Calais & Picardie nu Hauts de France? Waarom geven de Vlamingen van Frans Vlaanderen de schuld voor het verdwijnen van het Vlaams aan de Jakobijnen? Waarom spreken alle Fransen Frans?

“Op vrijdag 24 november heeft de spreker het over de oorzaken die tot de Franse Revolutie hebben geleid. Om het ook te hebben over de gebeurtenissen van 1789 – tot aan de dood van de koning 1793.

De week erop vrijdag 01 december komen volgende items aan bod:
- de dood van Louis XVI tot de staatsgreep van Napoleon I op 9 november 1799
- de periode tussen en met de twee Napoleons 1799 – 1871
- wat zijn de gevolgen tot op vandaag 1871 - 2018?

Wie één of beide lezingen niet wil missen vragen we zich tegen 18 november 2023 in te schrijven. De prijs voor één avond is €10; wie zich inschrijft voor de twee avonden betaalt €18. Leden van Gestella en de inwonende partner betalen respectievelijk €8 en €15. Voor de inwoners van Gistel - voor zover men in aanmerking komt - is de vrijetijdspas van toepassing.

Voor zover er plaatsen beschikbaar zijn kan men zich nog de avond(en) van de lezing inschrijven.

Vrijetijdspas 

Het stadsbestuur van Gistel levert voor een bepaalde categorie van haar bewoners een vrijetijdspas af. Met deze pas kan de bezitter ervan een korting krijgen bij o.a. activiteiten georganiseerd door culturele diensten. 


Gestella heeft zich aangemeld om in te stappen in deze procedure en is opgenomen op de lijst van deelnemende culturele verenigingen. Concreet betekent dat de heemkring bij het organiseren van haar activiteiten zich engageert om de voorziene korting toe te passen voor personen die zich met de pas aanbieden en dit binnen de geldende afspraken.