SpaansTolhuis1

Bezoek aan het Spaans Tolhuis in Oudenburg.

​​​​​​​​Op zondag 28 juli a.s. organiseert Gestella een bezoek aan het Spaans Tolhuis in Oudenburg. Onder de leiding van een gids worden we wegwijs gemaakt aan het sluizencomplex van Plassendale en in het nabij gelegen “tolhuis” welke ooit verschillende functies had als wachtlokaal, tolkantoor, … . Het wordt ongetwijfeld een boeiende verrijking over een stukje lokale (vergeten?) geschiedenis. De rondleiding neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Het aantal deelnemers is beperkt tot max 25 personen; de reden is dat er niet meer personen plaats kunnen nemen in het tolhuis.

De deelnameprijs is vastgelegd op €8 voor de leden en ook zijn/haar partner geniet van deze voordeelprijs; niet leden betalen €10. De “vrijetijdspas” is van toepassing. In de prijs is een eventuele consumptie achteraf NIET inbegrepen. Inschrijven gebeurt liefst voor 20 juli door het invullen van het digitaal formulier of door een mailtje te sturen naar info@gestella.be. Men kan ook de deelname bevestigen bij de zaalverantwoordelijke in het documentatiecentrum.

We geven elkaar rendez-vous om 14.15u aan het vermelde sluizencomplex (Vaartdijk Zuid 12 te 8460 Oudenburg); de gidsbeurt start stipt om 14.30u

Wie zijn/haar bezoek wil voorbereiden kan al eens een kijkje nemen op de website  www.spaanstolhuis.be.

Affiche Gevecht van Snaeskerke

Herdenking “Gevecht van Snaeskerke”

​Op vrijdag 23 augustus 2024 om 10.30u wordt aan de Kalsijdebrug in Snaaskerke (deelgemeente van Gistel) de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid georganiseerd ter nagedachtenis van 5 gendarmen die er 110 jaren geleden sneuvelden in een schermutseling met de Duitsers.

In de vroege ochtend van 25 augustus 1914 vertrok een Duits eskadron Kurassiers vanuit Torhout met de opdracht om in Oostende na te gaan of de Engelsen nog geen troepen aan land hadden gebracht.

Ter hoogte van de voornoemde brug werd het eskadron opgehouden. De Duitse bevelhebber dreigde met wapengeweld en de bruggendraaier kon niet verder dan de brug te openen; eens over de brug brak het zogenaamde "Gevecht van Snaeskerke" los. Gendarmen uit verschillende West-Vlaamse brigades, versterkt door collega’s uit Henegouwen, de zogenaamde “Groupe Mons”, aarzelden niet de confrontatie met de vijand aan te gaan. Tussen de brug en de wijk “Kromme Elleboog”, richting Oostende, kwam het tot een ernstig vuurgevecht. De gendarmen konden verhinderen dat de Duitse cavalerie-eenheid haar verkenning richting Oostende verderzette, maar de balans van de confrontatie was relatief zwaar. Bij de Gendarmerie vielen vijf slachtoffers te betreuren en aan Duitse zijde overleed één soldaat in het militair hospitaal van Oostende aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Sedert de inhuldiging van een herdenkingsplaat aan de brug in 2015 wordt dit evenement jaarlijks herdacht. Het programma voorziet, naast een tweetal toespraken, ook een bloemenneerlegging en een bezinningsmoment. De Koninklijke Gentse Politieharmonie luistert de plechtigheid op en figuranten in het uniform anno 1914 en een tiental vaandeldragers bewijzen de eer.

Roger Rondelez Voorzitter Gestella vzw

Vrijetijdspas 

Het stadsbestuur van Gistel levert voor een bepaalde categorie van haar bewoners een vrijetijdspas af. Met deze pas kan de bezitter ervan een korting krijgen bij o.a. activiteiten georganiseerd door culturele diensten. 


Gestella heeft zich aangemeld om in te stappen in deze procedure en is opgenomen op de lijst van deelnemende culturele verenigingen. Concreet betekent dat de heemkring bij het organiseren van haar activiteiten zich engageert om de voorziene korting toe te passen voor personen die zich met de pas aanbieden en dit binnen de geldende afspraken.