Oostende in historisch perspectief.

​Voordracht door Frank Goeminne

Vrijdag 21 april 2023 om 19.00 uur.
Zaal De Tap, Markt, 8470 Gistel

Met deze voordracht gaan we als heemkring even bij de buren kijken. Frank Goeminne, de spreker van de avond, heeft heel wat opzoekingen gedaan naar het Oostends verleden. Het resultaat van al zijn opzoekingen zijn vervat in verschillende onderwerpen in functie van de historische ontwikkelingen. Wij hebben gekozen voor het onderwerp:

De “Beginnen” binnen ’s Heerwoutermansambacht een vervolg op het verzwolgen Testerep.

We laten de spreker even het onderwerp toelichten.
“Het gaat concreet over de grenzen van de gemeenten, parochies, heerlijkheden van het heer Woutersmanambacht die baljuw over het grondgebied van Oostende was gedurende enkele eeuwen, van 26° tot 37° Begin en 38° Begin versus Oostende.

Voor Oostende Stad werd was er een andere indeling van het landschap. In dit deel van de geschiedenis gaan we op zoek naar de geschiedkundige omschrijving van toen, afgeleid uit de kaarten en info gevonden in het Rijksarchief e.a. en leggen deze op de huidige kaarten. Dit alles sluit aan bij het feit dat het eiland Testerep vast land werd en overspoeld werd door de zee.”

Die avond stellen we aan elke aanwezige een kaart en legende ter beschikking zodat de voordracht vlot kan gevolgd worden. Velen hebben een zekere binding met Oostende en we zijn er dan ook van overtuigd dat er voldoende kennis is met de kuststad om de voordracht te kunnen volgen.

Voor deze avond vragen we €5 voor de leden alsook voor de inwonende partner. Niet-leden betalen €8. De vrijetijdspas is die avond van toepassing.

Vrijetijdspas 

Het stadsbestuur van Gistel levert voor een bepaalde categorie van haar bewoners een vrijetijdspas af. Met deze pas kan de bezitter ervan een korting krijgen bij o.a. activiteiten georganiseerd door culturele diensten. 


Gestella heeft zich aangemeld om in te stappen in deze procedure en is opgenomen op de lijst van deelnemende culturele verenigingen. Concreet betekent dat de heemkring bij het organiseren van haar activiteiten zich engageert om de voorziene korting toe te passen voor personen die zich met de pas aanbieden en dit binnen de geldende afspraken.