Documentatiecentrum 

Beste bezoeker,

We zijn fier u te mogen verwelkomen op onze website. 

Het is onze betrachting om u zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en werking van de heemkring. Zelf gaan we regelmatig de inhoud aanpassen met actuele informatie zodat u op de hoogte blijft van wat er reilt en zeilt binnen de vereniging. Mocht u aan- en/of opmerkingen hebben waardoor we de kwaliteit van de site kunnen verbeteren moet u zeker niet nalaten ons deze toe te sturen. 


De website is maar één manier om onze werking in de kijker te plaatsen. We bevelen ook graag ons Gestella Krantje aan, het driemaandelijks tijdschrift dat aan alle leden wordt bezorgd en dat ook te koop wordt aangeboden in de krantenwinkels van Gistel en Moere en in ons documentatiecentrum. 

Ook hier is het de bedoeling om een kwalitatief goed product af te leveren. Weet dat u gerust kan meewerken door een waardevol artikel over een gebeurtenis, een persoon, … in te sturen; misschien vindt het dan zijn weg naar een breder publiek door een publicatie in het Krantje. Ik wil hier afsluiten in de hoop u eens te mogen verwelkomen in ons documentatiecentrum of op één van onze activiteiten. 

De Voorzitter Roger Rondelez. 


Om de werklast wat te spreiden onder meerdere vrijwilligers wordt er vanaf 1 maart 2022 gestart met de functie 'zaalverantwoordelijke'. Vier vrijwilligers nemen deze functie waar en zullen - volgens een vooraf bepaald schema - het eerste aanspreekpunt zijn in het documentatiecentrum. 

Deze vrijwilligers zijn: Jan Verheyde - Erna Ruys en Erik Vandecasteele. Aan de openingstijden wordt er niets gewijzigd. 


Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel. 


Openingsuren

Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarsverlof is het gesloten. Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg de website (cfr. nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail info@gestella.be, er wordt zo vlug mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak. 


Bezoek documentatiecentrum

In het documentatiecentrum kan men terecht met zijn vragen over lokale geschiedenis, volks- en familiekunde. Er staat altijd iemand van het bestuur klaar om te helpen. In een ontspannen sfeer kan er met (bestuurs)leden en bezoekers van gedachten gewisseld worden. 


a. Bijdrage raadpleging documentatiecentrum

* leden: gratis (inbegrepen in het lidgeld); 

* studenten: gratis. Gestella verwacht dat één exemplaar van het opzoekingswerk (verhandeling, paper…) wordt geschonken; 

* niet-leden: € 1,5 per bezoek (een eerste bezoek en kennismaking) is gratis; 

* inwoners van Gistel en deelgemeenten in aanvang (drie bezoeken) gratis. 


b. Wat kan er geraadpleegd worden

Het is niet mogelijk een exhaustieve lijst van de beschikbare documentatie (archief) weer te geven, een greep er uit: 

- rouwbrieven en bidprentjes (nu ongeveer 400.000), alfabetisch geordend; 

- overlijdensberichten met foto; 

- kiezerslijsten; 

- diverse parochieregisters; 

- boeken en naslagwerken inzake geneaologie, geschiedenis en volkskunde zowel van algemene als van lokale aard; 

- kwartierstaten van zeer vele personen; - inventarissen van alle kerkhoven van groot Gistel (wordt uitgebreid naar alle  gemeenten van het werkgebied Gestella); 

- een uitgebreide collectie kaarten; 

- tijdschriften en/of jaarboeken van diverse heemkundige verenigingen; - … 


c. Waar vindt men alles

Uiteraard is er heel wat documentatie en archief zo maar ter hand te nemen. Deze 'manuele' informatie wordt aangevuld met documentatie en archief dat te consulteren is op microfiches (parochieregisters voor 1796). Twee computers in het centrum staan ter beschikking van de bezoekers waarop heel wat informatie is te vinden. Ze zijn verbonden met het internet en laten toe gespecialiseerde websites (Rijksarchief, familysearch.org, geneanet…) te raadplegen. 

Op de website van Gestella is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd een overzicht te plaatsen van de beschikbare documentatie en archief. U vindt al een overzicht van rouwbrieven en bidprentjes en deze lijsten worden regelmatig aangevuld. Er is tevens een aanbod van enkele interessante links die heel wat informatie bevatten. 


d. Welke zijn de beheersregels

Het basisprincipe is dat er GEEN documentatie wordt uitgeleend! Het is altijd mogelijk kopieën te bekomen, een bestuurslid neemt die voor u en per kopie wordt er € 0,25 aangerekend. Het scannen van rouwberichten en bidprentjes met eigen middelen is toegestaan mits Gestella kopie ontvangt van de gescande documenten, dit moet toelaten om op termijn een digitale documentatie samen te stellen en aan te bieden.


Documentatiecentrum heemkring Gestella 

Achterzijde documentatiecentrum met zicht op de Oostmolen