Wie zich verdiept in een of andere geschiedenis neemt logischerwijs zijn/haar toevlucht tot het internet want daar is heel wat te vinden. Het probleem is echter dat door de veelheid van hetgeen wordt aangeboden het niet steeds gemakkelijk is de juiste site te vinden.

Ons baserend op heel wat ervaring hebben we een oplijsting gemaakt van websites die zeer nuttig kunnen zijn bij opzoekingen. We beseffen dat dit verre van compleet is maar we zijn er wel van overtuigd dat daar al heel wat informatie te vinden is.
Een belangrijk voordeel is dat hiermee heel wat tijd wordt gewonnen; het volstaat een item aan te klikken en men komt rechtstreeks op de desbetreffende website.
Alvast succes en mocht u weet hebben van een interessante site die niet op de lijst voorkomt dan vernemen we het graag.