Gestella Krantje 

Driemaandelijks tijdschrift welke is inbegrepen in het lidgeld (€ 25). Los nummer: 7 euro, te verkrijgen in de lokale dagbladhandel (Moere, Gistel) en in het documentatiecentrum. 

Redactieraad: Dagelijks Bestuur. 

Samenstelling en verzending: Coördinatie Jan Verheyde. 


Het krantje is zonder twijfel de belangrijkste publicatie van de vereniging. Iedereen (leden alsook niet-leden) kan een artikel aanleveren; alleen wordt verwacht dat de inhoud in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging. 

Best wordt rekening gehouden met enkele praktische regels inzake opmaak (vb.: Word- document, bronvermeldingen,…), nadere info kan verkregen worden bij de redactieraad (via secretariaat - info@gestella.be). 

​De index van alle, sinds 1978, verschenen artikelen vindt men hier.
De Gestella Krantjes zijn te raadplegen in ons documentatiecentrum; een kopie kan ter plaatse bekomen worden (€0.25/blad). Het is uiteraard steeds mogelijk dat er een artikel wordt bezorgd ofwel digitaal ofwel per post, in dit laatste geval worden er uiteraard verzendingskosten aangerekend.
Een aanvraag kan via het contactformulier welke u vindt in de rubriek "Contacteer ons" of door een mail te sturen naar info@gestella.be.

Er is ook mogelijkheid om tegen de prijs van €1 ( Excl. eventuele verzendingskosten) "oude" Gestella Krantje aan te kopen en dit zo lang de voorraad strekt. Dit aanbod geldt voor de Krantjes uitgegeven tussen 1978 tot en met 2019. Voor Krantjes uitgegeven vanaf 2020 bedraagt de prijs €5".Jaargang 46, nr. 2, april 2024


Blz. 25 Woord van de voorzitter (Roger Rondelez).

Blz. 26 Colofon - In dit nummer.

Blz. 27 Het verhaal van Dokter Egide Defever en zijn zus Juffrouw Marie-Hélène (Kaat Schreel en Stefaan Sabbe).

Blz. 33 Kwartierstaat Dr. Egide Romaan Defever (Stefaan Sabbe).

Blz. 34 De keizer aller Russen knielt in 1814 voor de pastoor van Zevekote (Roger Rondelez en Jan Verheyde).

Blz. 39 De prehistorie van herberg Sinte Godelieve in Gistel (Eduard G. Vyvey).

​​​Blz. 43 Barones Solange Schwennicke-Hanssens, voormalig kopstuk van handtassen Delvaux is verleden jaar overleden. Een Portret (Alfred Vermoortel).


- Nieuwsbrief 2024 nr. 2 (Gele blz. 1 t/m 4)


♦ Wie wil meehelpen aan een editie van het Gestella Krantje kan steeds bij de redactieraad terecht (info@gestella.be). Een goed verhaal uit het verleden over een persoon of een gebeurtenis kan steeds de weg vinden naar ons Krantje. Ook wie niet over een "goede pen" beschikt helpen we graag bij het schrijven van een bijdrage; het volstaat de nodige documentatie aan te leveren.

Gestella biedt de leden (en ook niet-leden) een unieke gelegenheid om hun verhaal met een breder publiek te delen.

Nieuwsbrief

Nr. 2 - April 2024. 

Nieuwsflash

Nr. 2 - 2024. 

Andere

Brochure 'Gevecht van Snaeskerke'

QR-code gedenkplaat 

Verjaardagskalender

Gestella kreeg de beschikking over heel wat aquarellen gemaakt door ons erelid Germain Bonte. Er werd een keuze gemaakt van 12 locaties in Gistel, Moere, Zevekote en Snaaskerke en daarmee werd er een verjaardagskalender (geen jaarkalender) samengesteld. 

Het resultaat is zeker de moeite waard om deze kalender in huis te halen. Vele inwoners van Groot Gistel zullen met nostalgie mijmeren bij heel wat mooie tekeningen. 

Nu de feestdagen er stilaan aankomen is het zeker een origineel geschenk dat onvermijdelijk bij velen herinneringen aan vroeger zal oproepen. 

De kalender (afmetingen 42cm/30cm) is te koop in ons documentatiecentrum voor de prijs van € 10 (leden € 9).