Gestella Krantje 

Driemaandelijks tijdschrift welke is inbegrepen in het lidgeld (€ 25). Los nummer: 7 euro, te verkrijgen in de lokale dagbladhandel (Moere, Gistel) en in het documentatiecentrum. 

Redactieraad: Dagelijks Bestuur. 

Samenstelling en verzending: Coördinatie Jan Verheyde. 


Het krantje is zonder twijfel de belangrijkste publicatie van de vereniging. Iedereen (leden alsook niet-leden) kan een artikel aanleveren; alleen wordt verwacht dat de inhoud in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging. 

Best wordt rekening gehouden met enkele praktische regels inzake opmaak (vb.: Word- document, bronvermeldingen,…), nadere info kan verkregen worden bij de redactieraad (via secretariaat - info@gestella.be). 

​​Onlangs werd een index opgemaakt van alle artikelen die er sedert 1978 verschenen zijn. U vindt ze hierJaargang 45, nr. 4, oktober - december 2023


Blz. 69 Woord van de voorzitter (Roger Rondelez).

Blz. 70 Colofon - In dit nummer.

Blz. 71 Van Bekegem naar Kongo - Reisverslag van de eerste reis van pater scheutist Marcel Storme (deel 1).

Blz. 81 Zevekote 1830-1930 - Een onderwijzer verhaalt (Roger Rondelez & Erik Vandecasteele).

Blz. 88 Jaaroverzicht..


- Nieuwsbrief 2023 nr. 4 (Gele blz. 1 t/m 4)


♦ Je kunt ook meehelpen aan de volgende editie van het 'Gestella Krantje'. Heb je suggesties of ideeën? Geef dan uiterlijk op 1 november 2023 een seintje aan het secretariaat.

Nieuwsbrief

Nr. 4 - Oktober 2023. 

Nieuwsflash

Nr. 3 - 2023. 

Andere

Brochure 'Gevecht van Snaeskerke'

QR-code gedenkplaat 

Verjaardagskalender

Gestella kreeg de beschikking over heel wat aquarellen gemaakt door ons erelid Germain Bonte. Er werd een keuze gemaakt van 12 locaties in Gistel, Moere, Zevekote en Snaaskerke en daarmee werd er een verjaardagskalender (geen jaarkalender) samengesteld. 

Het resultaat is zeker de moeite waard om deze kalender in huis te halen. Vele inwoners van Groot Gistel zullen met nostalgie mijmeren bij heel wat mooie tekeningen. 

Nu de feestdagen er stilaan aankomen is het zeker een origineel geschenk dat onvermijdelijk bij velen herinneringen aan vroeger zal oproepen. 

De kalender (afmetingen 42cm/30cm) is te koop in ons documentatiecentrum voor de prijs van € 10 (leden € 9).