Hoe lid worden ?

Een engagement

Het is de evidentie zelf dat een vereniging enkel maar kan blijven bestaan als ze leden heeft. Als heemkring hebben we een wat “ouder” publiek en elk jaar zijn er leden die afhaken. Het is daarom een permanente zorg om nieuwe leden aan te trekken.

Om lid te worden van de vereniging volstaat het om jaarlijks een bijdrage te betalen en dit liefst door storting op rekening BE64 7380 2973 3552; hierbij vragen we uiteraard dat naam en adres wordt vermeld. Momenteel bedraagt het lidmaatschap €25. Uiteraard kan men ook altijd terecht in ons documentatiecentrum en/of bij één van de bestuursleden.

Als lid van de vereniging ontvangt men driemaandelijks het Gestella Krantje, tijdschrift van de vereniging. Verder hebben de leden gratis toegang tot de het documentatiecentrum. Bij evenementen genieten de abonnees en ook de inwonende partner vermindering op de toegangsprijs; sommige evenementen zijn soms gratis.

Gestella is een vzw en het gevolg is dat er ook een bestuur is die is samengesteld uit daartoe verkozen leden. Wie interesse heeft om deel uit te maken van de Algemene Vergadering mag altijd zijn/haar interesse kenbaar maken aan de voorzitter.

Wie zich niet al te strikt wil engageren maar toch een bijdrage wil leveren aan de werking van de heemkring zijn er nog heel wat mogelijkheden. We zijn steeds op zoek naar helpende handen voor:

- het klasseren van bidprentjes en rouwberichten; daartoe worden er in de wintermaanden tweemaal per maand werknamiddagen georganiseerd;
- het schrijven van een goed verhaal voor het Gestella Krantje of het aanbrengen van de nodige documentatie zodat de redactieraad ermee aan de slag kan;
- het aan huis bezorgen van Gestella Krantjes;
- het versterken van de pool zaalverantwoordelijken;
- de voorbereiding van evenementen (vb. veiling, tentoonstellingen,..).