Hoe wordt men lid van Gestella? 

Door storting van €25 op bankrekening BE64 7380 2973 3552 van Gestella vzw met vermelding van naam en adres wordt men één jaar lid van onze vereniging en heeft men onbeperkt toegang tot het documentatiecentrum tijdens de openingsdagen en wordt u 3-maandelijks het Gestella Krantje bezorgd.

Leent Gestella documenten uit?

Neen, er worden geen documenten uitgeleend. De filosofie achter deze maatregel is dat het uitgeleende document dan gedurende een periode niet beschikbaar is voor anderen. 

Bovendien brengt het uitlenen een procedure met zich mee welke nogal bezwarend is voor de werking van de vereniging. We hopen dat iedereen daar begrip voor heeft.

Hoe kan Gestella mij helpen bij mijn opzoekingen

Vooreerst is er ons documentatiecentrum waar er heel wat informatie is opgeslagen en waar men als lid vrije toegang tot heeft; niet-leden betalen een kleine bijdrage. Via het contactformulier (website: rubriek contact) kan men terecht voor het opvragen van documenten en/of met meer algemene vragen.

Hoe kan men Gestella helpen?

De heemkring werkt uitsluitend met vrijwilligers en extra hulp is altijd welkom. Er zijn verschillende manieren om te helpen. Het klasseren van documenten inzonderheid bidprentjes en rouwberichten is een vrij intensieve bezigheid. 

Ook is er nood aan medewerking voor het inventariseren van heel wat documentatie. We zoeken ook personen die een interessant verhaal uit het verleden kunnen brengen en daar een artikel kunnen over schrijven. Misschien vindt dit artikel dan de weg naar het Gestella Krantje.

Behoort het wielermuseum bij Gestella?

Daar het wielermuseum paalt aan de lokalen van Gestella is er bij sommige bezoekers de misopvatting dat het museum bij de heemkring behoort, dit is niet het geval. De Gestella verantwoordelijke opent op woensdag- en zaterdagnamiddag (openingstijden Gestella) de deuren van het museum zodat het toegankelijk is voor bezoekers. Voor meer informatie over het museum wendt men zich best tot de toeristische dienst van stad Gistel.

Wat met schenkingen?

Gestella ontvangt graag schenkingen die te maken hebben met heemkunde en aanverwante items en dan nog liefst uit de bredere regio van Gistel. Bij de schenking doet de schenker afstand van (schenkingsovereenkomst) van hetgeen hij schenkt. In principe wordt de schenking toegevoegd en/of geïntegreerd in het patrimonium van de vereniging.