Algemene informatie

Maatschappelijke zetel

Warandestraat 29b B-8470 Gistel

Ondernemingsnummer: 443.223.286 

Bankrelatie: BE64 7380 2973 3552 Tel: +32 59 27 51 03 (tijdens de openingsuren) 

E-mail: info@gestella.be


Bestuursorgaan.  

Voorzitter: Roger Rondelez 

Ondervoorzitter: Jan Verheyde 

Secretaris: Liliane Demoortele 

Penningmeester: Erna Ruys 

Bestuur: Filip Debaillie, Lucien De Cleer, Kaat Schreel, Magda Van Moortel, Paul Van Pamel, Guido Volcke

♦  Ere-leden.                                                                           

Germain Bonte, Edgard Vandousselaere, André Vanhulle, André Van Poucke, Gilbert Yperman


♦ Taken/functies - aanspreekpunten


Om de vereniging draaiend te kunnen houden is het noodzakelijk dat er bepaalde taken worden uitgevoerd; deze zijn ofwel van tijdelijke ofwel van permanente aard. Wat de eerste categorie betreft wisselen de uitvoerders al eens en dit in functie van de onderwerpen, de interesses en de beschikbaarheden en het is bijgevolg niet evident er een naam 'op te plakken'. Van de functies van permanente aard is er een langere continuïteit wat de uitvoering en bijgevolg ook de uitvoerders betreffen. Deze worden hierna opgesomd: Dagelijks Bestuur

Voorzitter en ondervoorzitter, secretaris, PR-verantwoordelijke, webbeheerder en penningmeester - Redactieraad: idem - Pool zaalverantwoordelijken: Jan Verheyde, Erna Ruys, Lucien De Cleer en Erik Vandecasteele 

- Public-relations: Kaat Schreel 

- Webbeheer: Guido Volcke 

- Bibliotheek: Lucien Maes 

- Sociale Media: Filip Debaillie 

- Inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen: Magda Van Moortel.


♦  Doelstelling.                                                                        

De doelstelling van de heemkring GESTELLA vzw is de studie van de familiekunde, geschiedenis, heemkunde en volkskunde in al zijn aspecten. 


♦  Oprichting

Op 14 oktober 1976 werd de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - kern Gistel - opgericht. Daaruit ontstond dan op 20 september 1990 de heemkring Gestella vzw, gepubliceerd in het BS van 20-09-1990 onder het nummer: 14367. Een laatste aanpassing van de statuten werd gepubliceerd in de bijlagen van het BS van 25 april 2017. 


♦  Werkgebied.     

De vereniging spitst zich vooral toe op de lokale geschiedenis, genealogie, heem- en volkskunde. Oorspronkelijk omvatte dit het gebied gevormd door groot-Gistel en de gemeenten van het historische Ambacht-Gistel. Deze laatsten maken nu deel uit van Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem, Koekelare en Middelkerke en bijgevolg is het interessegebied van Gestella dan ook verruimd naar deze gemeenten.