Musea gelegen op het grondgebied van Gestella.

Eén van de doelstellingen van Gestella is zich toespitsen op de lokale geschiedenis. Alhoewel we een relatief rijke documentatie hebben en elke gelegenheid ook aangrijpen om deze aan te vullen is er het besef is dat we nooit volledig kunnen zijn. Daarenboven is de realiteit dat heel wat over de geschiedenis – houden we bij het lokale – op diverse plaatsen wordt bijgehouden en er daar ook wat te leren valt; de musea zijn onbetwistbaar locaties die aan de voornoemde verwachtingen beantwoorden. 


Hierna wordt er per gemeente van ons werkgebied de musea opgesomd die een aanvulling kunnen betekenen voor wie op zoek is naar het vervolledigen van zijn/haar kennis inzake een stukje lokale geschiedenis; het volstaat het item aan te klikken dat binnen uw interessesfeer valt en u komt rechtstreeks op de desbetreffende website. 


Gistel


Ichtegem


KoekelareOudenburg