Wat is erfgoed?


Erfgoed is een containerbegrip en staat voor datgene wat we erven van de vorige generaties en wat we waard zijn om te behouden voor de volgende generaties. Er is een onderscheid tussen onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. 


- Onroerend erfgoed

Bevat oa gebouwen, landschappen, verborgen sites… kortom wat niet te verplaatsen is. 

- Roerend erfgoed:


In strijd met het onroerende kan dit erfgoed vastgenomen en genomen worden.
Onder deze categorie vallen schilderijen, gebruiksvoorwerpen, documenten, archiefstukken, brieven, akten, films, affiches, munten...

- Immaterieel erfgoed

Dit erfgoed is niet smaakbaar. Stoeten, processies, streekgerechten, liederen, rituelen, ambachten… zijn in deze categorie onder te brengen. 


Een overzicht

Het is de evidentie zelf dat een heemkring, naast andere voorwaarden, een prestatie levert om het erfgoed te bewaren. Wat het roerend erfgoed betreft, is dit vrij gemakkelijk en in de loop van de jaren heeft Gestella heel wat roerend erfgoed verzameld (aankopen, schenkingen…). 

Om tegemoet te komen aan haar doelstellingen betreft het vooral archiefstukken en documenten. Minder evident is het bewaren van de twee andere categorieën. Gezien het specifieke onderliggende dat dit erfgoed niet 'vast te pakken' is, moet men zich beperken tot het vergaren van documentatie in de meest diverse vormen (archiefstukken, foto's, boeken…). 

Gestella neemt alle informatie over en zal in de toekomst ook een lijst maken van dit erfgoed. Concreet betekent dit dat – binnen het werkgebied van Gestella – het onroerend en immaterieel erfgoed wordt geïnventariseerd en een documentatie wordt gecreëerd waarvan een verkorte versie op de website wordt geplaatst. We hopen in het najaar van 2021 daarmee een begin te kunnen nemen. 


Lokale erfgoedinstanties. 

- Erfgoedcel Gistel is een inspraak- en adviesorgaan met de volgende doelstellingen: 


• zorg te dragen voor het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de gemeente;
• de belangstelling voor het lokaal erfgoed bij het stimuleren van de bevolking;
• het toevoegen van de samenwerking tussen de lokale erfgoedorganisaties;
• het verzamelen, bewaren en inventariseren van het erfgoed te stimuleren en het organiseren en het ondersteunen van ontsluitings- en sensibiliseringsprojecten rond dat erfgoed. De erfgoedcel vergadert driemaal per jaar en Gestella – als lokale erfgoedvereniging is als stemgerechtigd lid opgenomen in deze cel. 

Meer info:  


- Ginter is een culturele intergemeentelijke samenwerking van acht gemeenten (Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Gistel). 

Deze samenwerking richt zich oa op immaterieel erfgoed. 

Meer info:  


- IOED Polderrand is een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst – opgericht in 2016 – in de schoot van de voornoemde projectvereniging Ginter. De gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburg werken samen met als doel het onroerend erfgoed van de regio te behouden, te beschermen en te beheren.
Meer info: