Publicaties

       Gestella Krantje                                                                                                                                                                                                               
Driemaandelijks tijdschrift welke is inbegrepen in het lidgeld (€ 25).
 
 
Los nummer: 7 euro, te verkrijgen in de lokale dagbladhandel (Moere, Gistel) en in documentatiecentrum.
 
 
Redactieraad: Dagelijks Bestuur.
Samenstelling en verzending: coördinatie Jan Verheyde.
 
 
Het krantje is zonder twijfel de belangrijkste publicatie van de vereniging. Iedereen (leden alsook niet-leden) kan een artikel aanleveren; alleen wordt verwacht dat de inhoud in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging. Best wordt rekening gehouden met enkele praktische regels inzake opmaak (vb.: Word- document, bronvermeldingen,…), nadere info kan verkregen worden bij de redactieraad (via secretariaat/gestella@skynet.be).
 
Onlangs werd een index opgemaakt van alle artikelen die er sedert 1978 verschenen zijn, u vindt ze via de link http://www.gestella.be/sites/default/files/Index%20artikels%20Gestellakrantjes.pdf
 
►     Nieuwsbrief                                                                                                                                                                               
Nr. 3 - juli 2021.
 
►     Nieuwsflash                                                                                                  
 
Nr. 7 - 2021.
- Klik hier om de gratis "Nieuwsflash" te ontvangen.
                                                                                               
►     Andere                                                                                                          
 
♦ Brochure ‘Gevecht van Snaeskerke’.
                   (QR-code)