Bezoek 'Ter Waere'.

Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur en 14.30 uur.
Brugsebaan 141-145, 8470 Gistel.
 
Rondleidingen kasteel 'Ter Waere'.
 
Gestella kon van de familie Bouckaert, eigenaars van het kasteel 'Ter Waere', bekomen dat er een bezoek kan worden gebracht aan het kasteel en het bijbehorende park. We plannen dit evenement op zondag 17 oktober a.s. Rekening houdend met de wensen van voornoemde familie zullen twee bezoekmomenten worden georganiseerd namelijk in de voormiddag om 10 uur en in de namiddag om 14.30 uur. De groepen zijn beperkt tot maximaal 20 deelnemers.

De rondleidingen gebeuren door Emma Wyndaele die nog onze gast was voor de aperitieflezing op 8 maart 2020 over het kasteeldomein.
Inschrijven voor een van de bezoekmomenten is mogelijk door opgave van naam en woonplaats.
Dit kan - uitsluitend – gebeuren per mail op het adres van de PR-verantwoordelijke met opgave van het aantal deelnemers en de respectievelijke namen en woonplaatsen, alsook voor welke sessie wordt gekozen (voor- of namiddag).
De deelname is vastgesteld op € 5 voor de leden. Niet-leden betalen € 15. Personen in bezit van een vrijetijdspas (enkel inwoners van stad Gistel) betalen € 7.50. Om zich te verzekeren dat men kan deelnemen is een voorafgaande storting noodzakelijk op rekening van heemkring Gestella BE64 7380 2973 3552.

Er wordt nog de aandacht op getrokken dat in het domein geen toelating wordt verleend aan voertuigen en in de omgeving is relatief weinig parkeergelegenheid; te voet of per fiets is het zeker een aanrader.

Volgeboekt.jpg
Datum: 
zondag, 17 oktober, 2021 - 10:00
Plaats: 
Kasteel 'Ter Waere', Brugse baan, Gistel.
Kostprijs: 
Leden: 5 €, niet-leden: 15 €, vrijetijdspas Gistel: 7,50 €.
Einddatum: 
zondag, 17 oktober, 2021 - 11:45