Tijdschrift

'Gestella Krantje'.  
Jaargang 41, nr. 1, januari - maart 2019.
 
Blz. 1          Editoriaal (Werner Peene).
Blz. 2          Daden van moed, zelfopoffering of menschlievendheid (Roger Rondelez).
Blz. 13        Een grafsteen in Diksmuide van een deken van Gistel (Werner Peene).
Blz. 16        De ghilde van mijn heere St. Sebastiaen inde prochie van Snellekenskercke 
                   (Edward Vyvey).
Blz. 22        Notariaat Heyvaert (Marcel Denduyver-  Jan Verheyde).
 
   Nieuwsbrief 2019 nr. 1 (Gele bladzijden - Redactie).
 
♦ Nieuwe artikels binnenbrengen vóór 1 maart 2019.