Tijdschrift

'Gestella Krantje'.  
Jaargang 41, nr. 4, Oktober - december 2019.
 
Blz.  79        Editoriaal (Roger Rondelez).
Blz.  80        Pater dom Gerard Moyaert uit Zevekote,
                     eerste monnik van de abdij van Zevenkerken (Willy Breemersch).
Blz.  83        't Is alweer 25 jaar geleden dat het 50 jaar geleden was (Eduard G. Vyvey).
Blz.  86        Burgemeesters van Moere tussen 1830-1918 (Jan Verheyde).
Blz.  91        Gistels losgeld voor Jan zonder Vrees 1397-98 (Koenraad Vandenbussche).
Blz.  94        Notariaat Heyvaert (Marcel Denduyver+ - Jan Verheyde).
Blz. 100       Terugblik op de tentoonstelling:
                    '80 jaar geleden won Sylveer Maes de Ronde' (Jan Verheyde).
Blz. 102       Jaaroverzicht.
 
   Nieuwsbrief 2019 nr. 4 (Gele bladzijden - Redactie).
 
♦ Nieuwe artikels binnenbrengen vóór 15 november 2019.
   E-mail: gestella@skynet.be