Erfgoed

Wat is erfgoed?
 
Erfgoed is een containerbegrip en staat voor datgene wat we erven van de vorige generaties en wat we waard vinden om te behouden voor de volgende generaties. Er is een onderscheid tussen onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.
 
- Onroerend erfgoed: bevat o.a. gebouwen, landschappen, archeologische sites, … kortom wat niet te verplaatsen is.
- Roerend erfgoed: in tegenstelling met het onroerende kan dit erfgoed vastgenomen en verplaatst worden. Onder deze categorie vallen schilderijen, gebruiksvoorwerpen, documenten, archiefstukken, brieven, akten, films, affiches, munten, ...
- Immaterieel erfgoed: dit erfgoed is niet tastbaar. Stoeten, processies, streekgerechten, liederen, rituelen, ambachten,… zijn in deze categorie onder te brengen.
 
Een overzicht.
Het is de evidentie zelf dat een heemkring, naast andere instanties, een inspanning levert om het erfgoed te bewaren. Wat het roerend erfgoed betreft is dit relatief gemakkelijk en in de loop van de jaren heeft Gestella heel wat roerend erfgoed verzameld (aankopen, schenkingen, …). Om tegemoet te komen aan haar doelstellingen betreft het vooral archiefstukken en documenten.
 
Minder evident is het bewaren van de twee andere categorieën. Gezien de specifieke eigenschap dat dit erfgoed niet “vast te pakken” is moet men zich beperken tot het vergaren van documentatie in de meest diverse vormen (archiefstukken, foto’s, boeken,…). Gestella beschikt al over heel wat informatie en zal in de toekomst ook een oplijsting maken van dit erfgoed. Concreet betekent dit dat – binnen het werkgebied van Gestella – het onroerend en immaterieel erfgoed wordt geïnventariseerd en een documentatie wordt aangelegd waarvan een verkorte versie op de website wordt geplaatst.
 
We hopen in het najaar van 2020 daarmee een aanvang te kunnen nemen.
 
Lokale erfgoed instanties
 
Erfgoedcel Gistel inspraak- en adviesorgaan met o.a. volgende doelstellingen
   • Zorg te dragen voor het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de gemeente;
   • De belangstelling voor het lokale erfgoed bij de bevolking stimuleren;
   • Het bevorderen van de samenwerking tussen de lokale erfgoedorganisaties;
   • Het verzamelen, bewaren en inventariseren van het erfgoed te stimuleren en het organiseren en het ondersteunen van ontsluitings- en sensibiliseringsprojecten rond dat erfgoed.
 
De erfgoedcel vergadert driemaal per jaar en Gestella – als lokale erfgoedvereniging – is als stemgerechtigd lid opgenomen in deze cel.
Meer info op de website van stad Gistel (www.gistel.be)
 
- Ginter
Ginter is een culturele intergemeentelijke samenwerking van acht gemeenten (Zedelgem, Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Gistel). Deze samenwerking focust zich o.a. op immaterieel erfgoed. Meer info op www.ginter.be
 
- IOED Polderrand
Een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst – opgericht in 2016 – in de schoot van de voornoemde projectvereniging Ginter. De gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburg werken samen met als doel het onroerend erfgoed van de regio te behouden, te beschermen en te beheren (www.polderrand.be).