Documentatiecentrum

Na een sluiting in de eerste helft van dit jaar kon Gestella haar deuren terug openen op 20 juni. Covid-19 was weliswaar niet van de baan en we namen maatregelen om ons te beschermen.
Alhoewel een tweede golf was aangekondigd voor het najaar hoopten we dat deze niet al te erg zou zijn en met de ervaringen van de eerste golf zouden we er ons wel doorslaan.
 
Niets is minder waar. Overheden op alle niveaus – op advies van specialisten - smeken de bevolking om de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag te leggen en de contacten maximaal te beperken. Persoonlijk ben ik nog altijd van oordeel dat een bezoek aan het documentatiecentrum – mits in acht name van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen – veilig kan verlopen.
Maar een bezoek aan Gestella en de ontmoetingen die er plaats hebben kunnen echter niet onder de noemer van noodzakelijke contacten worden gecatalogeerd. In de geest van hetgeen er aan de bevolking wordt gevraagd om (nodeloze) contacten zo veel mogelijk te vermijden is het niet meer dan logisch dat we opnieuw de deuren even sluiten.
 
Het documentatiecentrum gaat derhalve dicht vanaf heden (29-10-2020) en het is zeer moeilijk zo niet onmogelijk om daar een termijn op te kleven. Van zodra er enige mogelijkheid is zal Gestella haar deur opnieuw openen en er zal niet nagelaten worden u daarover te informeren.
 
Ik wens iedereen het allerbeste toe.
Roger Rondelez
Voorzitter
 
Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel.
 
 
Openingsuren                                                                                                                        
 
Documentatiecentrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarverlof is het centrum gesloten.
Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg daartoe de website (cfr Nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail (gestella@skynet.be); er wordt zo vlug als mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak.
 
Werknamiddagen en laat-avond openingen.
♦ Vanaf 1 januari 2020 worden deze niet meer voorzien.
 
Bijdrage raadpleging documentatiecentrum.                                                                         
• Leden: gratis.
• Studenten: gratis. Er wordt verwacht dat er een exemplaar van het 
   opzoekingswerk (paper, eindwerk,...) aan het documentatiecentrum wordt geschonken.
• Inwoners van groot-Gistel: Eerste maal gratis. Daarna € 1/dag.
• Niet-leden: € 1,50/dag.
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie.
 
Men kan er in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over geschiedenis, familiekunde enz.... 
In het documentatiecentrum kan je ondermeer volgende zaken vinden:
- Gedachtenisprentjes; 
- Rouwbrieven;
- Overlijdensberichten met foto;
- Kiezerslijsten; 
- Boeken (genealogische, historische en volkskundige werken);
- Microfilms van de parochieregisters uit de streek. (periode vóór 1796);
- Verder streekkaarten, iconografisch materiaal, archiefstukken in kopie, knipselarchief Gistel;
- Tijdschriften over familiekunde, heemkunde en volkskunde;
- Computers waarop heel wat digitale bestanden kunnen geraadpleegd worden; 
- Mogelijkheid om kopieën te nemen.
 
Bijlage raadpleging documentatie.                                                                       
Het opzet is om de inventaris van de documentatie regelmatig te actualiseren; spijtig genoeg is het bestuur niet volledig geslaagd in haar initieel opzet en is de inventaris niet helemaal up-to-date. Er zijn recent maatregelen genomen om deze achterstand zo vlug mogelijk weg te werken en hopelijk is dit tegen eind van dit jaar gerealiseerd. Dit alles belet niet dat men steeds in het documentatiecentrum terecht kan met zijn of haar vragen en de zaalverantwoordelijke zal u met plezier te woord staan.