Documentatiecentrum

Hallo, beste bezoeker.

Het laatste anderhalf jaar is het voor iedereen niet gemakkelijk geweest. De Covid pandemie had een zeer grote impact op ons. Het sociale leven viel quasi volledig weg en we hopen dat u gespaard bleef van veel menselijk leed.
 
Ook voor Gestella was het niet steeds evident van hoe om te gaan met deze situatie. Hoewel er enkele periodes waren dat we verplicht waren te sluiten of maar een beperkt aantal personen toe te laten in ons documentatiecentrum hebben we steeds het contact met de leden en de sympathisanten kunnen behouden. Er was niet alleen de website en facebook maar we slaagden er ook in om het Gestella Krantje op tijd te laten verschijnen. De nieuwsflashes brachten de laatste nieuwsjes.
 
Het leven begint stilaan weer “normaal” te worden en ook wij heffen alle strikte beperkingen op inz. wat het aantal bezoekers aan ons centrum betreft. Daarenboven plannen we in de komende maanden enkele activiteiten; u vindt de informatie op deze website.
 
Covid heeft de dynamiek uit ons niet kunnen verdrijven, we hebben plannen...; we gaan u via de reeds genoemde informatiekanalen regelmatig op de hoogte houden en daarom nodig ik u uit regelmatig de website te bezoeken.
 
De Voorzitter
Roger Rondelez
 
Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel.
 
 
Openingsuren                                                                                                                        
 
Binnenzicht documentatiecentrum1.JPG
 
Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarverlof is het centrum gesloten.
Extra laatavond openingen 2021 van 17.00 tot 19.30 uur.
- 15 september. Tijdens de maand oktober geen extra opening. Belangrijk: indien om 18.30 u niemand aanwezig is, vervalt de verlengde openingstijd.
 
Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg daartoe de website (cfr Nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail (gestella@skynet.be); er wordt zo vlug als mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak.
 
  Bezoek documentatiecentrum.                                            
 
In het documentatiecentrum kan men terecht met zijn vragen over lokale geschiedenis, volks- en familiekunde,…
Er staat altijd iemand van het bestuur klaar om te helpen. In een ontspannen sfeer kan er met (bestuurs)leden en bezoekers van gedachten gewisseld worden.
 
a. Bijdragen opzoekingen
 
* leden: gratis (inbegrepen in het lidgeld)
* studenten: gratis. Gestella verwacht dat één exemplaar van het opzoekingswerk (verhandeling, paper,…) wordt geschonken.
* niet-leden: € 1,5/ bezoek (een eerste bezoek (kennismaking) is gratis
* inwoners van groot-Gistel: € 1/bezoek (idem)
 
b. Wat kan er geraadpleegd worden?
 
Het is niet mogelijk een exhaustieve lijst van de beschikbare documentatie (archief) weer te geven; een greep er uit:
– rouwbrieven en bidprentjes (nu ongeveer 400.000), alfabetisch geordend;
– overlijdensberichten met foto;
– kiezerslijsten;
– diverse parochieregisters;
– boeken en naslagwerken inzake geneaologie, geschiedenis en volkskunde zowel van algemene als van lokale aard;
– kwartierstaten van zeer vele personen;
– inventarissen van alle kerkhoven van groot Gistel (wordt uitgebreid naar alle gemeenten van het werkgebied Gestella);
– een uitgebreide collectie kaarten;
– tijdschriften en/of jaarboeken van diverse heemkundige verenigingen;
– …
 
c. Waar vindt men alles?
 
Uiteraard is er heel wat documentatie en archief zo maar ter hand te nemen.
Deze “manuele” informatie wordt aangevuld met documentatie en archief dat te consulteren is op microfiches (parochieregisters voor 1796). Twee computers in het centrum staan ter beschikking van de bezoekers waarop heel wat informatie is te vinden; ze zijn verbonden met het internet en laten toe gespecialiseerde websites ( Rijksarchief, familysearch.org, geneanet,…) te raadplegen.
Op de website van Gestella is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd een overzicht te plaatsen van de beschikbare documentatie en archief. U vindt al een overzicht van rouwbrieven en bidprentjes; deze lijsten worden regelmatig aangevuld. Er is tevens een aanbod van enkele interessante links die heel wat informatie bevatten.
 
d. Welke zijn de beheersregels?
 
Het basisprincipe is dat er GEEN documentatie wordt uitgeleend! Het is altijd mogelijk kopies te bekomen; een bestuurslid neemt die voor u en per kopie wordt er € 0,25  aangerekend. Het scannen van rouwberichten en bidprentjes met eigen middelen is toegestaan mits Gestella kopie ontvangt van de gescande documenten; dit moet toelaten om op termijn een digitale documentatie samen te stellen en aan te bieden.