Documentatiecentrum

Hallo, beste bezoeker.

Het laatste anderhalf jaar is het voor iedereen niet gemakkelijk geweest. De Covid pandemie had een zeer grote impact op ons. Het sociale leven viel quasi volledig weg en we hopen dat u gespaard bleef van veel menselijk leed.
 
Ook voor Gestella was het niet steeds evident van hoe om te gaan met deze situatie. Hoewel er enkele periodes waren dat we verplicht waren te sluiten of maar een beperkt aantal personen toe te laten in ons documentatiecentrum hebben we steeds het contact met de leden en de sympathisanten kunnen behouden. Er was niet alleen de website en facebook maar we slaagden er ook in om het Gestella Krantje op tijd te laten verschijnen. De nieuwsflashes brachten de laatste nieuwsjes.
 
Het leven begint stilaan weer “normaal” te worden en ook wij heffen alle strikte beperkingen op inz. wat het aantal bezoekers aan ons centrum betreft. Daarenboven plannen we in de komende maanden enkele activiteiten; u vindt de informatie op deze website.
 
Covid heeft de dynamiek uit ons niet kunnen verdrijven, we hebben plannen...; we gaan u via de reeds genoemde informatiekanalen regelmatig op de hoogte houden en daarom nodig ik u uit regelmatig de website te bezoeken.
 
De Voorzitter
Roger Rondelez
 
Het documentatiecentrum van heemkring Gestella is gevestigd op de Oostmolensite in de Molenschuur 'zaal Juul Vanhevel', Warandestraat 29 b, B-8470 Gistel.
 
 
Openingsuren                                                                                                                        
 
Binnenzicht documentatiecentrum1.JPG
 
Het centrum is iedere woensdag- en zaterdagnamiddag te bezoeken van 13.30 u tot 17.00 uur. Op wettelijke feestdagen en tijdens het eindejaarverlof is het centrum gesloten.
Extra laatavond openingen 2021 van 17.00 tot 19.30 uur.
14 juli, 11 augustus, 15 september. Tijdens de maand oktober geen extra opening. Belangrijk: indien om 18.30 u niemand aanwezig is, vervalt de verlengde openingstijd.
 
Bijkomende openingstijden zijn er soms voorzien, raadpleeg daartoe de website (cfr Nieuwsbrief). Geleide bezoeken zijn mogelijk, best is een afspraak te maken met het secretariaat via mail (gestella@skynet.be); er wordt zo vlug als mogelijk contact opgenomen voor een concrete afspraak.
 
Bijdrage raadpleging documentatiecentrum.                                                                         
• Leden: gratis.
• Studenten: gratis. Er wordt verwacht dat er een exemplaar van het 
   opzoekingswerk (paper, eindwerk,...) aan het documentatiecentrum wordt geschonken.
• Inwoners van groot-Gistel: Eerste maal gratis. Daarna € 1/dag.
• Niet-leden: € 1,50/dag.
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie.
 
Men kan er in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over geschiedenis, familiekunde enz.... 
In het documentatiecentrum kan je ondermeer volgende zaken vinden:
- Gedachtenisprentjes; 
- Rouwbrieven;
- Overlijdensberichten met foto;
- Kiezerslijsten; 
- Boeken (genealogische, historische en volkskundige werken);
- Microfilms van de parochieregisters uit de streek. (periode vóór 1796);
- Verder streekkaarten, iconografisch materiaal, archiefstukken in kopie, knipselarchief Gistel;
- Tijdschriften over familiekunde, heemkunde en volkskunde;
- Computers waarop heel wat digitale bestanden kunnen geraadpleegd worden; 
- Mogelijkheid om kopieën te nemen.
 
Bijlage raadpleging documentatie.                                                                       
Het opzet is om de inventaris van de documentatie regelmatig te actualiseren; spijtig genoeg is het bestuur niet volledig geslaagd in haar initieel opzet en is de inventaris niet helemaal up-to-date. Er zijn recent maatregelen genomen om deze achterstand zo vlug mogelijk weg te werken en hopelijk is dit tegen eind van dit jaar gerealiseerd. Dit alles belet niet dat men steeds in het documentatiecentrum terecht kan met zijn of haar vragen en de zaalverantwoordelijke zal u met plezier te woord staan.