Contact

Na verzending komt uw bericht terecht bij de PR-verantwoordelijke die er het gewenste gevolg aan geeft. In voorkomend geval wordt uw vraag in de nieuwsbrief (ingesloten bij het Gestellakrantje en te lezen op de website) opgenomen.
Door contact op te nemen met ons gaan we er van uit dat u de vereniging genegen bent en om u nog beter te informeren voegen we uw mailadres toe aan de lijst van belangstellenden en ontvangt u voortaan de Nieuwsflashes (uitschrijven is steeds mogelijk).
 
Kosten voor kopieën - digitale en/of papieren versies - bedragen € 0,25/kopie + eventuele verzendingskosten. Het verschuldigd bedrag dient vooraf gestort te worden op rekeningnr.: BE64 7380 2973 3552 van heemkring Gestella, 8470 Gistel.