Catalogus bibliotheek

De bibliotheekstructuur zoals hierna weer gegeven is aan een herwerking toe maar de realisatie ervan zal nog wel een tijd op zich laten wachten. De voornaamste reden voor de herwerking is dat de inhoud van de verschillende rubrieken niet meer beantwoordt aan de realiteit of m.a.w. de inventaris is niet meer up-to-date.
De updating van de inventaris realiseren vraagt tijd en intussen “veroudert” de catalogus. Daarom is beslist dat elke vooruitgang van de inventarisatie voortaan zal gevisualiseerd worden. Concreet betekent dit dat eens een rubriek door de bibliothecaris is bijgewerkt deze op de website zal worden aangepast met daar naast de verwijzing naar de datum (maand/jaar) van aanpassing ( vb. 5/2020).
We hopen daar enigszins mee tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bezoekers van de website.
Er wordt ook nog mee gegeven dat de schenkingen van boeken, documenten, … niet vergeten worden maar dat ze opgenomen worden op de inventaris op het moment dat de desbetreffende rubriek, waar in het geschonken document thuis hoort, is opgenomen.
 
Overzicht rubrieken bibliotheek. (Versie 9/2017)
  Klik op een item om deze te raadplegen.
ABR: Bedrijfsarchief (nog in opmaak).
AFF: Affiches (nog in opmaak).
ALG: Algemene informatie (nog in opmaak).
AMM: Multimedia (nog in opmaak).
APD: Persoonlijke documenten (nog in opmaak).
APR: Privéarchief.
ARC: Archeologie.
AVO: Verenigingsarchief (nog in opmaak).
BSD: Burgerstand documenten.
BSO: Inventarissen begraafplaatsen (update 10-09-2021).
          Gistel - Moere - Snaaskerke - Zevekote.
CAR: Cartografie.
CAT: Catalogi.
ERF: Erfgoed (nog in opmaak).
FAR: Familiearchief.
FOT: Fotoarchief.
Genealogie (update 10/2020).
HER: Heraldiek.
HIS: Geschiedenis.
HKR: Heemkring.
ICO: Iconografie.
IFG: Infodocumenten - Gistel
IFS: Infodocumenten - Gemeenten.
INV: Inventaris.
JBK: Jaarboeken.
KRT: Kranten.
KZL: Kiezerslijsten.
LIE: Liederen (nog in opmaak).
MEM: Memoriaal.
MOL: Molinologie.
NSW: Naslagwerken.
OSH: Oud-schrift.
PRD: Parochiale documenten.
PRK: Prentkaarten.
TOP: Toponiem.
TSH: Tijdschriften.
VAR: Varia.
VLK: Volkskunde.

Overzicht rubrieken Archief - Bibliotheek. (Versie 9/2017)
   Klik op een item om deze te raadplegen.

- Stambomen (Familienaam alfabetisch).
- Honderdjarigen.
- Index documentatie religieuzen (update 09-2020).
- Huwelijksjubilea. (update 07-2020).
Nieuw
- Overlijdensberichten in de pers (met foto).
  Letter: A - B - C