Algemene informatie

Afbeelding banner1.jpg
 
 ♦  Maatschappelijke zetel.                                                                            
 
Warandestraat 29b
B-8470 Gistel.
Ondernemingsnummer: 443.223.286
Bankrelatie: BE64 7380 2973 3552
Tel: +32 59 27 51 03 (Tijdens de openingsuren)
 
 ♦  Raad van Bestuur (RvB).                                                                                                                             
Voorzitter: Roger Rondelez
Dienstdoende secretaris: Liliane Demoortele
Penningmeester: Erna Ruys
Adjunct-secretaris - Zaalverantwoordelijke: Jan Verheyde
Afgevaardigde - Voorzitter Alg. vergadering: (Vacant).
 
Bestuursleden: Filip Debaillie, John Dumarey, Kaat Schreel, Magda Van Moortel, Guido Volcke.
 
 ♦  Stemgerechtigde leden.                                                                           
 
Lucien De Cleer, Herman Peel, Stefaan Sabbe, Dirk Van der Bauwhede, Paul Van Pamel.
Ze vormen samen met de leden van de RvB de Algemene Vergadering (AV).
 
 ♦  Erebestuursleden.                                                                           
 
Edgard Vandousselaere, Gilbert Yperman.
 
 ♦  Werkgroepen en aanspreekpunten.                                                         
 
- Inventarisatie rouwberichten en gedachtenissen: Magda Van Moortel.
- Inventarisatie Gistelse begraafplaatsen: Paul Van Pamel, (Daniël Quintens +26-03-2019).
- Public relations (pr): Kaat Schreel
- Dienstdoende ICT-verantwoordelijke: Danny Casier
- Sociale media (Facebook): Filip Debaillie
- Webbeheer: Guido Volcke
 
 ♦  Doelstelling.                                                                                             
 
De doelstelling van de heemkring GESTELLA vzw is de studie van de familiekunde, geschiedenis, heemkunde en volkskunde in al zijn aspecten.
 
 ♦  Achtergrondinformatie.                                                                                                                                                                        
Op 14 oktober 1976 werd de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - kern Gistel - opgericht. Daaruit ontstond dan op 20 september 1990 de heemkring Gestella vzw (gepubliceerd in het BS van 20-09-1990 onder het nummer: 14367. Een laatste aanpassing van de statuten werd gepubliceerd in de bijlagen van het BS van 25 april 2017.
 
 ♦  Werkgebied.                                                                                                                                                                                         

Pentekening.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werkgebied van de vereniging omvat Gistel met zijn deelgemeenten  Moere, Snaaskerke en Zevekote.
Ook de parochies van het vroegere Ambacht-Gistel (Bekegem, Roksem, Ettelgem, Sint-Pieterskapelle, Westkerke en Zande).
 
 ♦  Brochure: 'Gestella - wegwijs'.                                                               
 
Het document is een soort handleiding voor de leden (en kandidaat-leden) en bevat alle praktische informatie over de werking van de heemkring en in het bijzonder over de inhoud van het documentatiecentrum en hoe alles te consulteren is.