Enquête

 
Enquêteformulier (2).jpg 
 
Tijdens de laatste vergadering van het bestuur werd beslist om eens de organisatie en werking van Gestella extern te laten beoordelen. De meest voor de hand liggende methode is een enquête. Aan de hand van een 30-tal vragen in diverse domeinen (werking, organisatie, publicaties,…) zal worden gepolst naar de mening van de bezoekers van de website. Vanaf 1 juli a.s. wordt de vragenlijst op de website geplaatst en het zou ons zeer aangenaam zijn mocht men even de tijd nemen om deze enquête in te vullen.
De enquête is niet beperkt tot onze leden maar het zou ideaal zijn indien elke bezoeker – en dat zijn er toch elke maand enkele honderden – even stilstaat bij de vragenlijst. Normaal loopt de enquête tot begin volgend jaar (februari) en na het afsluiten ervan is het de bedoeling niet alleen de resultaten te analyseren en dit ook mede te delen maar desgevallend ook de nodige aanpassingen te doen.
Tags: